bí quyết quản lý nhân viên

Nghệ thuật ứng xử với nhân viên đòi tăng lương tâm phục khẩu phục

giao-tiep “Còn nữa, trong tuần tới dự báo thời tiết có mưa, tôi sẽ giữ liên lạc với họ bất cứ lúc nào. Nếu tình hình thay đổi, tôi sẽ báo cáo lại cho ngài ngay”. Không chỉ là nhân viên, ngay cả các chủ doanh nghiệp, giám đốc cũng có thể tìm thấy bài học