bí quyết chọn Công việc phù hợp

Công việc phù hợp là yếu tố cần thiết nhất

copywriting-576x450 Ông Trần Anh Tuấn: “Ngành nghề nào muốn có thu nhập cũng đều phải đầu tư về mặt lao động và kiến thức. Đã là tài sản vô hình thì khó đánh giá được giá trị cao hay thấp” Phó Giám đốc – Trung tâm Dự báo nhân lực và Thông tin thị trường TP.HCM

Bạn nên nhảy việc 3 năm một lần vì sao ?

aaeaaqaaaaaaaabsaaaajgrhmzg2ngyxlwvizwutndjhns04mzk5lwywngy4ndvjndewmw Những người nhảy việc thường luôn thử thách bản thân mình bằng cách ra khỏi vùng an toàn (comfort zone). Họ biết mình phải học nhanh, tạo ấn tượng tốt và phát triển bản thân trong vòng vài năm trước khi chuyển sang công việc mới . Mọi người cho rằng cứ vài năm bạn