bất đồng trong công sở

Cách giải quyết những bất đồng với đồng nghiệp hiệu quả nhất

10-dau-hieu-cho-thay-ban-chac-chan-da-chon-dung-cong-viec Thi thoảng, hãy dừng lại một bước giữa cuộc tranh luận gay gắt để quay lại tình hình lúc đầu và bạn có thể khởi động lại tình hình, giúp bạn có động lực đưa ra giải pháp. Hãy thử nghĩ bạn đang thực hiện một dự án công việc lớn và phải làm cùng